å fastsette pris

kontakt oss på telefon, mail eller brev.
Vi turnerer både i inn- og utland, og Teater Fusentasts forestillinger varierer i pris alt etter sted, anledning og arrangørs situasjon.

Teater Fusentast
Riddervoldsgate 28
7052 Trondheim
Tlf 73 94 42 00/ 90 85 66 57
Faks: 73 94 42 01
E-post: fusentast@fusentast.no
Teater Fusentast på Facebook
Kontakt oss