Om oss

Teater Fusentast ble etablert i 1989, i det som da var Kunstnerhuset Avant Garden i Kjøpmannsgata i Trondheim. 

Opprinnelig turnerte Fusentast med figurteater for barn og ungdom, men med tiden utvidet det seg til visuelle teaterformer for all slags publikum. Oftest har forestillingene en samfunnsmessig brodd.

Teater Fusentast har laget 16 produksjoner, og spilt rundregnet 4.600 forestillinger i 15 forskjellige land. Alle forestillinger kan spilles på norsk, nederlandsk, tysk, fransk, og engelsk (og noen på italiensk og spansk).

Teater Fusentasts faste stab er Coby Omvlee, Randi Størseth og Jaap den Hertog. Fusentastene knytter dessuten til seg en rekke teater- og andre kunstnere i ulike funksjoner.

For tiden står disse forestillingene på plakaten:

«Greetings from …» er under produksjon med première i juli/august 2022 – om alt går etter planen i disse pandemiske måneder og år.

Hvorfor vi gjør det vi gjør

Teater Fusentast liker å leke med teaterformer og tradisjoner. Snu dem opp-ned og la seg overraske av de muligheter som byr seg. Disse overraskelser, og gleden ved å oppdage dem, håper vi vil gi vårt publikum erfaringer de ikke ville vært foruten.

Vi gleder oss ved det rare, det skakke, det underlige ved tilværelsen.

Vi ergres over mangel på respekt, menneskeverd og klokskap i hverdagen og blant de som forsøker å bestemme for oss og andre mennesker.

Dette vil skinne gjennom i våre produksjoner. I våre stykker ønsker vi å formidle de gode historier som ledsager våre egne liv. Derfor velger vi oftest en inkluderende spillestil hvor dukker, musikk, spill, tekst og visuelt uttrykk er like viktige ingredienser. Teater Fusentast fortsetter sin utforskning av teaterformene vi har møtt – og vil stadig begi oss ut på nye spor i ukjent terreng.

Noen tall per april 2020 om Teater Fusentast

 • produserer nå sin 16. forestilling
 • 4 tidligere forestillinger er uten dukker
 • 7 av de 16 er fortsatt på repertoaret
 • har spilt til sammen nærmere 4600 forestillinger på 30 år (gjennomsnittlig 153,33 per år)
 • 3004 av disse er panopticum-forestillinger (enmanns-teater med tittekasse) på 6 minutter hver 
 • de 1596 resterende forestillingene varer 50 minutter hver i snitt
 • har jobbet med 14 ulike dukke-skuespillere, 1 lystekniker og 4 musikere
 • har drevet 9 sceneinstruktører til tidvis fortvilelse 
 • lurt 9 billedkunstnere/scenografer til å tro at små forestillinger krever lite innsats
 • fått 7 komponister til å lage strålende scenemusikk
 • 3 Torneroser har blitt gravide med hver sin prins i sine kontraktperioder
 • 2 av 3 prinser ble også gravide med en prinsesse hver
 • har spilt forestillinger i 1680,5666 timer
 • har rigget i 8530 timer 
 • har kjørt to sykebiler, en kassemoped og en turnébuss til sine endelikt 
 • har tilbakelagt et antall kilometer som ikke lar seg regne ut, anslagsvis 4,2 runder rundt ekvator (gg da er det ikke engang tatt med alle båt- og flyreiser, eller logistikken med å sende teaterutstyr via ulike transportbyrå.)
 • har spilt på 6 forskjellige språk i 15 land

Mennesker i Teater Fusentast