Velkommen til Teater Fusentast!

VÅR NYE FORESTILLING

LANGLIGGER (2017)

LANGLIGGER (2017)

Etter en alvorlig bilulykke ble skuespiller Coby Omvlee langtidspasient i ett år. Hun overlevde takket være en dyktig kirurg, gode sykepleiere, lege-ektemannen, egeninnsats, flere stomier, intravenøs næring og et stort nettverk. Men feilvurderinger og rutineglipp truet hennes liv flere ganger noe hun som samfunnsengasjert teatermenneske har ønsket å gå til bunns i.

Galgenhumoristisk dokumentarteater i undringens tegn. Om livet i og rundt sykesengen - intenst sosialt og kreativt - og med et underlig uslitelig godt humør tross smerte og ubehag. Gjennom sceniske virkemidler trekkes tråder ut til et større bilde og gir et usminket innblikk i sykehusenes hverdag. Og håp for framtiden. For voksne.
Ole Jacob Hoel ADRESSAVISA anmeldt 6.3.2017:

"En hel del drama, litt humor, mange facts, ikke lite poesi, mye varme, noen velrettede stikk – men alltid i solidaritet med helsevesenets frontsoldater, sykepleierne og andre med daglig omsorg for pasientene. "

"Coby Omvlee er god som den ressurssterke samfunnsborgeren som plutselig befinner seg som den lille kvinne – sårbar, ubeskyttet og alene i et system der hvert enkelt individs velferd er på vikende front overfor ambisjonen om en velfungerende effektiv organisasjon. "

"Hun er god på de dramatiske høydepunkt, to operasjoner som går helt feil, en håpløst vurdert overføring fra sykehus til avlastningshjem. Kanskje enda bedre når hun retter det undrende blikket på de mindre – men ikke nødvendigvis mindre viktige – detaljene i hennes eget opphold og norsk sykehusverden anno 2017."

"Stykket er finansiert av en rekke instanser, både kultur- og helseorganisasjoner, og det er i dette spennende krysningspunktet pionerstykket «Langligger» først og fremst skal fungere. Det er spesialsydd for å kunne innlede til debatt på faglige seminar og møter."


Amund Grimstad KLASSEKAMPEN anmeldt 6.3.2017:

"Eit lågmælt og personleg dokumentarteater, med balansert og humoristisk distanse til det traumatiske og sjølvopplevde."

"Coby Omvlees «Langligger» er balansert, humoristisk, innsiktsfullt, og på same tid både godt teater og eit framifrå utgangspunkt for å diskutere helsepolitikk generelt og new public management spesielt."

Teater Fusentast

Teater Fusentast

turnerende teater med base i Trondheim *

det rare, det skakke, det underlige ved tilværelsen
respekt, menneskeverd og klokskap i hverdagen
de gode historiene vi møter i våre egne liv
inkluderende spillestil hvor alle deler den samme teatervirkeligheten
dukker, lyd, lys, spill, scenografi og tekst
i lek med teaterformer og tradisjoner
å snu og vende på dem
for å overraskes over de muligheter som så byr seg

dette håper vi vil gi vårt publikum erfaringer
som de ikke vil være foruten

Målgruppe: Barn, unge og noen ganger bare voksne

Ring eller skriv til oss om du ønsker flere opplysninger eller å bestille forestilling.

*etablert i 1989 i Kunstnerhuset Avant Garden