Velkommen til Teater Fusentast!

NY FORESTILLING NÅ UNDER PRODUKSJON:

LANGLIGGER (première mars 2017)

LANGLIGGER (première mars 2017)

Etter en alvorlig bilulykke ble skuespiller Coby Omvlee langtidspasient i ett år. Hun overlevde takket være en dyktig kirurg, gode sykepleiere, lege-ektemannen, egeninnsats, flere stomier, intravenøs næring og et stort nettverk. Men gjentatte feilvurderinger og rutineglipp truet hennes liv flere ganger noe hun som samfunnsengasjert teatermenneske har ønsket å gå til bunns i.

Teater Fusentast

Teater Fusentast

Turnerende teater med base i Trondheim **

det rare, det skakke, det underlige ved tilværelsen
respekt, menneskeverd og klokskap i hverdagen
de gode historiene vi møter i våre egne liv
inkluderende spillestil hvor alle deler den samme teatervirkeligheten
dukker, lyd, lys, spill, scenografi og tekst
i lek med teaterformer og tradisjoner
å snu og vende på dem
for å overraskes over de muligheter som så byr seg

Dette håper vi vil gi vårt publikum erfaringer som de ikke vil være foruten!

Målgruppe: Barn, unge og noen ganger bare voksne

Ring eller skriv til oss om du ønsker flere opplysninger eller å bestille forestilling.

**etablert i 1989 i Kunstnerhuset Avant Garden