Velkommen til Teater Fusentast!

VÅR NYE FORESTILLING

LANGLIGGER (2017)

LANGLIGGER (2017)

Etter en alvorlig bilulykke ble skuespiller Coby Omvlee langtidspasient i ett år. Hun overlevde takket være en dyktig kirurg, gode sykepleiere, lege-ektemannen, egeninnsats, flere stomier, intravenøs næring og et stort nettverk. Men feilvurderinger og rutineglipp truet hennes liv flere ganger noe hun som samfunnsengasjert teatermenneske har ønsket å gå til bunns i.

Galgenhumoristisk dokumentarteater i undringens tegn. Om livet i og rundt sykesengen - intenst sosialt og kreativt - og om et underlig uslitelig godt humør tross smerte og ubehag. Gjennom sceniske virkemidler trekkes tråder ut til et større bilde og gir et usminket innblikk i sykehusenes hverdag. Og håp for framtiden.

For voksne.

se trailer 1

Ole Jacob Hoel ADRESSAVISA anmeldt 6.3.2017:
"… mye varme, noen velrettede stikk – men alltid i solidaritet med helsevesenets frontsoldater, sykepleierne og andre med daglig omsorg for pasientene. " …
"Coby Omvlee er god som den ressurssterke samfunnsborgeren som plutselig befinner seg som den lille kvinne – sårbar, ubeskyttet og alene i et system der hvert enkelt individs velferd er på vikende front overfor ambisjonen om en velfungerende effektiv organisasjon."


Amund Grimstad KLASSEKAMPEN anmeldt 6.3.2017:
"Coby Omvlees «Langligger» er balansert, humoristisk, innsiktsfullt, og på same tid både godt teater og eit framifrå utgangspunkt for å diskutere helsepolitikk …"


Fra Zane Datavas, The List Magazine, What's on in Trondheim anmeldt 5.3.2017:
«Not accusing anyone directly, Coby Omvlee is revisiting her time at the hospital after an accident, trying to understand the medical system in contemporary Norway and aiming to find out where and why it fails. As I said, no one is directly accused, and all opinions have been taken into account. The author has interviewed many (many!) doctors, nurses, historians, journalists, hospital managers and researchers and interviews are included in the performance. …»
 … «I have a feeling that daringly asked questions deeply resonate with the theater audience on a windy Sunday evening, and they are going to be re-questioned.»

Teater Fusentast

Teater Fusentast

turnerende teater med base i Trondheim *

det rare, det skakke, det underlige ved tilværelsen
respekt, menneskeverd og klokskap i hverdagen
de gode historiene vi møter i våre egne liv
inkluderende spillestil hvor alle deler den samme teatervirkeligheten
dukker, lyd, lys, spill, scenografi og tekst
i lek med teaterformer og tradisjoner
å snu og vende på dem
for å overraskes over de muligheter som så byr seg

dette håper vi vil gi vårt publikum erfaringer
som de ikke vil være foruten

Målgruppe: Barn, unge og noen ganger bare voksne

Ring eller skriv til oss om du ønsker flere opplysninger eller å bestille forestilling.

*etablert i 1989 i Kunstnerhuset Avant Garden