LANGLIGGER

Kontakten med helseansatte økte etter som tiden gikk.

Det gikk bra mot alle odds. Takk. Stor takk!
I ett år var jeg langtidspasient etter ulykksalige hendelser både utenfor og innenfor sykehuset. Dermed ble jeg også ufrivillig observatør av livet på sykehuset, på godt og vondt. Opplevelsene satte dype spor og vekket en undring i meg. Hvor trygg er man egentlig som pasient? Hvor smart er det egentlig med outsourcing av viktige funksjoner i sykehushverdagen? Hvordan påvirker sykehusorganiseringen de ansatte? Hvilke prinsipper må være bestemmende i arkitektur? Hvorfor er utskrivningspresset så høyt, og er det i pasientens interesse?

missing description missing description

Som teatermenneske hadde jeg allerede i tankene begynt å forberede en forestilling. Dokumentarteater. Et galgenhumoristisk sceneverk med overraskende scenografi, projiserte billedsekvenser, refleksjoner over pasienters sikkerhet og organisering av vårt helsevesen. Og ikke minst om kunsten å leve mens man prøver å overleve. LANGLIGGER.

missing description upåklagelig pleie - intravenøs næring

Den kunstneriske og administrative staben er på plass, og siden 2014 har forfatter, dramaturg og videoskaper jobbet med research og utvikling av manus. Vi har lest fagbøker, artikler, sett dokumentarteater, deltatt på helsekonferanser; vi har filmet intervjuer med helsepersonale fra mitt sykdomsleie, og oppsøkt helseeksperter fra hele Skandinavia som etterhvert har gjort oss optimistisk.
Samtidig har vi jobbet med improvisasjoner for å formidle det genuine og finne et dramatisk forløp i en teatralsk form for min personlige historie.
Premieren er planlagt i begynnelsen av mars 2017 på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim. Deretter vil LANGLIGGER turnere.

Kontakten med helseansatte økte etter som tiden gikk.

Ta gjerne kontakt.

God helse ønskes til alle fra Coby!

Staben knyttet til produksjon av LANGLIGGER:

missing description missing description